en

Ivan Medenica

Rođen je u Beogradu. Diplomirao je dramaturgiju 1995. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, magistrirao je na istom fakultetu 2002, a doktorirao 2006. godine. Za svoje naučne radove istraživao je u ParizuNova Sorbona, Pariz Tri.

Radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za teoriju i istoriju, predmet Istorija svetske drame i pozorišta. Bio je član i predsedavajući više organizacionih odbora međunarodnih naučnih simpozijuma iz oblasti pozorišta i književnosti, u organizaciji Sterijinog pozorjaSrpske akademije nauka i umetnosti i dr.

Izabran je 2003. godine za selektora festivala Sterijino pozorje, da bi ubrzo postao umetnički direktor ove ugledne pozorišne manifestacije.

Koncipirao je i vodio međunarodnu tribinu u okviru manifestacije Evropska pozorišna nagrada (Solun2007) povodom priznanja koje je dobila dramska spisateljica Biljana Srbljanović.

Ivan Medenica je aktivan pozorišni kritičar, prvo u dnevnom listu Politika, a zatim u nedeljniku Vreme. Član je uredništva pozorišnog časopisa Teatron. Trenutno je pomoćnik generalnog sekretara Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara.