Nagrade

Dodjela nagrade “Susan Sontag”

Pozorište mladih, Sarajevo
7 dec 5:00pm 2019

Već nekoliko decenija novinarsko je i akademsko “opšte mjesto” da su intelektualci, kao klasa, zastarjeli… Sad se čuju glasovi koji govore i o tome da je i Europa mrtva. Možda je tačnije reći da Europa tek treba da se rodi: Europa koja preuzima odgovornost za svoje bespomoćne manjine i zalaže se za vrijednosti koje nemaju drugog izbora nego da se utjelovljuju (Europa će biti multikulturalna ili je neće biti). A Bosna je njen samoinducirani pobačaj. Po riječima Emile Durkheima, “društvo je prije svega ideja koju ono formira o sebi.” Ideja koju prosperitetno, mirno društvo Europe i Sjeverne Amerike sada formira o samom sebi – postupcima i izjavama svih koji bi se mogli nazvati intelektualcima – je ideja zbrke, neodgovornosti, sebičnosti, kukavičluka… i potraga za srećom.Našom, a ne njihovom. Ovdje, ne tamo.

— Susan Sontag

Nagradu Susan Sontag za kritičko mišljenje ustanovljuju SARAJEVO FEST UMJETNOST I POLITIKA i Davide Rieff, sin Susan Sontag, pisac iz New Yorka. Susan Sontag je bila jedan od najvećih intelektualaca XX stoljeća i beskompromisna kritičarka političkih i društvenih događaja. Sontag je došla da pomogne Sarajlijama tokom Opsade, i pisala je o Opsadi u novinama i drugim publikacijama širom svijeta. Za vrijeme Opsade režirala je u Sarajevu predstavu „Čekajući Godota“ Samuela Becketta.

Nagradu Susan Sontag za 2019 dobio je Olivier Py, francuski reditelj i direktor Festivala Avignon (Avinjon), jednog od najvećih i najvažnijih teatarskih festivala na svijetu. Olivier Py je umjetnik, mislilac, kritičar društvenih zbivanja i aktivist. Objavio je brojne tekstove u francuskim novinama štiteći prava manjina. Piše i govori protiv rasizma i policijske brutalnosti. U svojim tekstovima štiti imigrante. Glasan je zaštitnik prava seksualnih manjina. Izrazit je protivnih ekstremnih desiničarkih politika.

U julu 1995, Olivier Py je pokrenuo protest umjetnika tražeći od francuskih vlasti da odmah interveniše u Srebrenici i zaštiti Bosanske muslimane. Svoj protest je nastavio tako što je, zajedno sa još dvoje kolega, započeo štrajk glađu protiv francuske politike u Bosni i Hercegovini.

Olivier Py je kroz cijeli svoj profesionalni život primjer kritičkog mišljenja; izuzetnog umjetničkog stvaralaštva i ljudske čestitosti.