Ivo Josipović

Političar, bivši predsjednik (Hrvatska)

Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao na postdiplomskom studiju kaznenopravnih nauka, a doktorirao temom “Pravo o uhićenju i pritvoru u kaznenome procesnome pravu” 1994. Diplomirao i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Prije izbora na predsjedničku dužnost bio univerzitetski profesor, zastupnik u Hrvatskom saboru i kompozitor. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao kazneno procesno pravo, međunarodno kazneno pravo i prekršajno pravo. Objavio nekoliko knjiga te više od osamdeset naučnih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Napisao pedesetak kompozicija za različite sastave (simfonijske orkestre, komorne sastave, soliste), koje izvode eminentni hrvatski i strani umjetnici, a objavljeni u notnim izdanjima i na dvadesetak nosača zvuka. Dobitnik nekoliko hrvatskih i međunarodnih umjetničkih nagrada i priznanja, među ostalim, Grand Prixa Europske radijske unije te dviju hrvatskih diskografskih nagrada „Porin“. Kao pravni stručnjak sudjelovao u radu PrepCom UN-a za uspostavu Međunarodnoga kaznenog suda te na Diplomatskoj konferenciji u Rimu. Bio suradnik-ekspert Vijeća Europe za nadzor zatvorskih sistema u nekoliko zemalja. Kao pravni stručnjak bio predlagatelj i supredlagatelj više hrvatskih zakona. Zastupao Hrvatsku pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te Međunarodnim sudom pravde (ICJ). Član nekoliko domaćih i međunarodnih pravničkih i umjetničkih udruga, među ostalim, Svjetske akademije za umjetnost i nauku, Hrvatskoga pravnog centra, Hrvatskog društva za europsko pravo, Hrvatskog udruženja za kaznene nauke i praksu. Posebna područja njegova stručnog interesa su kazneno pravo, kazneni postupak, prekršaji, međunarodno kazneno pravo, ratni zločini, međunarodni sudovi, ljudska prava, borba protiv korupcije i organiziranoga kriminala. Za Predsjednika Republike izabran 2010. obnašajući mandat do 2015. Tijekom njegova mandata Republika Hrvatska postaje članica Europske unije.