Ivan Medenica

Dramaturg, pozorišni kritičar (Srbija)

Rođen je u Beogradu. Diplomirao je dramaturgiju 1995. godine na Fakultetu dramske umjetnosti u Beogradu, magistrirao je na istom fakultetu 2002, a doktorirao 2006. godine. Za svoje naučne radove istraživao je u Parizu, Nova Sorbona, Pariz Tri. Radi na FDU u Beogradu na Katedri za teoriju i historiju, predmet Historija svjetske drame i pozorišta. Bio je član i predsjedavajući više organizacionih odbora međunarodnih naučnih simpozijuma iz oblasti pozorišta i književnosti u organizaciji Sterijinog pozorja, Srpske akademije nauka i umjetnosti i dr.  Izabran je 2003. godine za selektora festivala Sterijino pozorje, da bi ubrzo postao umjetnički direktor ove ugledne pozorišne manifestacije. Koncipirao je i vodio međunarodnu tribinu u okviru manifestacije Evropska pozorišna nagrada (Solun, 2007) povodom priznanja koje je dobila dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Ivan Medenica je aktivan pozorišni kritičar, prvo u dnevnom listu Politika, a zatim u nedjeljniku Vreme. Član je uredništva pozorišnog časopisa Teatron. Trenutno je pomoćnik generalnog sekretara Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara.