Emina Ganić

Direktorica Sarajevske filmske akademije (Bosna i Hercegovina)

Diplomirala na Univerzitetu Oxford, u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa diplomom iz Moderne historije. Sada je dekanesa za studentska pitanja i članica Upravnog odbora Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, te direktorica Sarajevske filmske akademije. Od 2000. do 2004. godine, radila kao savjetnica specijalne predstavnice generalnog sekretara Vijeća Evrope u BiH, vodeći brojne kampanje i projekte Vijeća Evrope, koji su realizirani u BiH, a bave se kulturnom saradnjom, obrazovanjem, pravnom i institucionalnom reformom. Od 2004. godine, radila kao direktorica za međunarodne odnose Sarajevo Film Festivala. Godine 2010, inicirala uspostavu prve privatne filmske škole u Bosni i Hercegovini – Sarajevske filmske akademije, u okviru Sarajevske škole za nauku i tehnologiju i koju je podržala Fondacija MET. Godine
2012, u saradnji sa slavnim mađarskim rediteljem Belom Tarom, osnovala projekat Film Factory kao doktorski program u okviru Sarajevske filmske akademije. Redovno je pozivaju razne kulturne institucije, odsjeci Univerziteta u Sarajevu, nevladine organizacije i agencije za odnose sa javnošću da drži predavanja, radionice i konsultacije o cijelom nizu tema koje se tiču visokog obrazovanja, organizacije velikih kulturnih projekata, finansiranja nevladinih institucija i međunarodnog marketinga i vidljivosti. Bila konsultantica i urednica cijelog niza akademskih radova, knjiga i publikacija na polju obrazovanja.