Ćamil Duraković

Političar (Bosna i Hercegovina)

Jedna od preživjelih žrtava genocida koji su putem “Marša smrti” u julu mjesecu 1995. godine stigli do Tuzle. U SAD završio Fakultet pravosudne uprave i savjetne psihologije-oblast porodičnog nasilja. Vratio se u Srebrenicu 2005. i magistrirao Socijalnu politiku na temu “Uticaj nezaposlenosti na socijalne potrebe mladih” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radio u Administrativnoj službi opštine
Srebrenica na upravljanju Centrom za pružanje usluga građanima, te kao savjetnik Načelnika opštine za međunarodne odnose. Godine 2012. preuzeo je dužnost Načelnika opštine Srebrenica. Osnovao udruženje “Pokret Odgovor” koje okuplja mlade povratnike u nenasilnoj i demokratskoj borbi za slobodu i prava povratnika u entitet RS.