Arijana Saračević Helać

Novinarka (Bosna i Hercegovina)

Dugogodišnja novinarka i urednica u Informativnom i Dokumentarnom programu FTV-a, radila i kao ratni reporter. U toku trideset godina njenog profesionalnog angažmana u novinarstvu nagrađena najvišim domaćim i stranim priznanjima, poput Svjetske novinarske nagrade za hrabrost (IMWF) 1993. godine u Njujorku. Poseban angažman zabilježila u sferi analitičkog novinarstva, prateći sve “anomalije tranzicijskog društva koji nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Iskazala se i kao zapažena kolumnistica u ozbiljnim online medijima. Iskazala se i kao autorica u Dokumentarnom programu FTV-a o čemu govore izvanredni rejtinzi nakon njenih istraživačkih emisija, posebno serijala “Politička ubistva”, te filmova o padu Bosanske Posavine, Djece rata iz oba bosanskohercegovačka entiteta, film o Titu, Mikuliću, Blumu, 20 godina Dejtona, raspadu SKJ, Bogiću Bogičeviću, pa do posljednjeg filma Bosna, koji je za kratko vrijeme prikazan na dva međunarodna filmska festivala, osvojivši i prestižnu nagradu. Njen dokumentarni film “Znam šta je ofsajd”, u produkciji NDV i BHN, zabilježen je kao jedan od gledanijih dokumentaraca u regionu. Premijere u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu ostale upamćene kao jedne od najposjećenijih. Bila je dio PR tima važnih događaja od Olimpijade 1984., preko Samita OSCE-a 1999., pa do EYOFA.