ende

Zlatko Lagumdžija

Bivši predsjednik Vlade Republike BiH, bivši predsjedavajući Vijeća ministara (Bosna i Hercegovina)

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu. Od 1997. do 2014. godine je bio predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine (BiH), čiji je član od samog osnivanja. Profesionalnu karijeru počinje 1989. godine kao profesor na Ekonomskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje i danas radi. Tokom 1992. i 1993. bio je predsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine. Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bio je od 1996. do 2012. godine, od 2001. do 2003. bio ministar vanjskih poslova BiH i predsjedavajući Vijeća ministara. Ponovo je imenovan za ministra vanjskih poslova BiH 2012. godine. Na toj funkciji bio je do 2015. godine.