en

Tomaž Mastnak

Sociolog (Slovenija)

Rođen 1953. u Celju u Sloveniji. Slovenački sociolog, publicist i profesor antropologije na Princetonu. Doktor nauka.