en

Nihad Uk

Političar, pravnik

Rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Drugi mandat je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a paralelno izabran je po drugi put u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Od 2017. godine obnaša funkciju Generalnog sekretara Naša stranke.