en

Julija Bala

Klinička psihologinja (Holandija)

Stekla je magisterij Kliničke psihologije i doktorat na Univerzitetu u Beogradu i školovala se na polju psihoterapije u bivšoj Jugoslaviji i SAD-u. Od 1993. godine radi u Amsterdamu, specijalizirajući se u dijagnostici i liječenju traumatizirane izbjegličke djece i porodica. Kao bivša saradnica Centruma45, Nacionalnog centra za psihotraumu Arq u Holandiji, razvila je terapeutske intervencije vezane za posljedice ratne traume na porodicu i učestvovala u uspostavi novog tretmana i preventivnih programa. Održala je brojna predavanja, radionice gdje je prezentirala radove na međunarodnim konferencijama, napisala nekoliko poglavlja te bila je suautorica nekoliko knjiga. Njena područja interesa su kako se pojedinci, porodice i društva nose sa traumatičnom prošlošću, kako (prisilne) migracije utječu na razvoj djece i kako ojačati otpornost izbjegličke djece i porodica preživjelih u ratu kroz preventivne programe.