ende

Filip Vujanović

Političar (Crna Gora)

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1978. do 1981. radio na Općinskom sudu, a zatim kao stalni suradnik na Okružnom sudu u Beogradu. Nakon kraćeg vremena na dužnosti sekretara Okružnog suda u Podgorici, Vujanović radi kao odvjetnik do 1993., kada biva proglašen ministrom pravosuđa u kabinetu premijera Mila Đukanovića. Od maja 1995. do februara 1998. bio je ministar unutarnjih poslova. 1998. Vujanović postaje premijer i na tom mjestu ostaje do 2002., kada prelazi na mjesto predsjednika crnogorskog parlamenta. Za predsjednika Republike Crne Gore je izabran u maju 2003. Bivši predsjednik parlamenta i bivši premijer, Vujanović je postao prvi predsjednik Republike Crne Gore nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore i prvi predsjednik neovisne Crne Gore.