ende

David Rieff

Pisac, politički analitičar (USA)

David Rieff je novinar i pisac koji je živio u New Yorku tokom 1990-ih, izvještavao je o sukobima u Africi (Ruanda, Burundi, Kongo, Liberija), Balkanu (Bosna i Kosovo) i srednjoj Aziji. Rieff je mnogo pisao o Iraku i, u posljednje vrijeme, o Latinskoj Americi. Autor je osam knjiga, uključujući Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West (Klaonica: Bosna i neuspjeh Zapada) i A Bed for the Night: Humanitarianism in Crisis (Jedan krevet za večeras: Humanitarizam u krizi). Objavio je brojne članke u New York Timesu, Los Angeles Timesu, Washington Postu, Wall Street Journalu, Le Mondeu, El Paisu, The New Republicu, World Affairs, Harper's, The Atlantic Monthly, Foreign Affairs, The Nation, i drugim publikacijama. Njegova knjiga The Reproach of Hunger: Food, Justice, and Money in the 21st century (Prigovor gladi, hrana, pravda i novac u 21. stoljeću) objavio je Simon & Schuster u oktobru 2015. Najnoviju Rieffovu knjigi In Praise of Forgetting: the Irony of Historical Memory (U slavu zaborava: Ironija historijskog pamćenja), iz aprila 2016. godine, objavio je izdavač Yale University Press.