en

Azrudin Husika

Mašinski inžinjer (Bosna i Hercegovina)

Završio Mašinski fakultet Sarajevo, smjer Energetika 2004. godine. Proglašen najboljim studentom generacije. Po završetku studija zapošljava se na Mašinskom fakultetu Sarajevo kao asistent na predmetima Osnove energetike i Zaštita okoline. Zvanje doktora nauka iz naučne oblasti Održiva energija stekao je 2012. U zvanju vanrednog profesora, angažovan je na predmetima, Obnovljivi izvori energije, Tehnologije obnovljivih izvora energije, Zaštita zraka i Ekonomika energetskih i procesnih sistema. Pored nastave, aktivno je uključen u međunarodne projekte koje implementira Mašinski fakultet Sarajevo. Specijalizaciju iz oblasti međunarodnih finansijskih mehanizama za smanjenje emisije stakleničkih gasova, završio je u Japanu. Radi na izradi studija i strategija u oblasti energije i okoline. Autor je 22 naučna i stručna rada. Koautor je knjige ”Kvalitet zraka” i ”Priručnika za poboljšanje energetske efikasnosti i racionalnu upotrebu energije u industriji”.