ende

Zapadni Balkan na raskrsnici: Budućnost euroatlantskih integracija

7. decembra

Klub 1, Sarajevo

Sarajevo Fest Umjetnost i Politika u kolaboraciji sa Fondacijom Društva zajedničkih vrijednosti

  • Moderator
    Zlatko Lagumdžija

    Bivši predsjednik Vlade Republike BiH, bivši predsjedavajući Vijeća ministara (Bosna i Hercegovina)

  • Panelist
    Georges Papandreou

    Političar, bivši premijer (Grčka)