Sarajevo Fest Plus

We shall prevail – again

5 dec 4:04pm 2020

Poruka poljskim umjetnicima

Stotine hiljada ljudi na ulicama poljskih gradova demonstriraju, a poljski umjetnici, naročito teatarski, još jednom pokazuju svoju fantastičnu snagu, koju su pokazali mnogo puta u historiji. Poruka podrške iz Sarajeva poljskim umjetnicima i kolegama sa festivala “Boska Komedia” koji počinje danas u Krakovu.