Art forum

Umjetnici za rijeke

8 dec 12:00am 2020

U saradnji sa: Centar za životnu sredinu

Centar za životnu sredinu je neprofitno i nestranačko udruženje s jasnim fokusom na pitanja oblasti životne sredine. Osnovano od strane grupe studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci 1999. godine. Njihova misija je argumentovano zagovaranje promjena u društvu utičući na relevantne politike i javnu svijest o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom nivou.

We are the river of which you spoke Heraclitus, we are time…

A video recital by Haris Pašović, paying homage to Jorge Luis Borges. The video was produced by the Centre for the Living Environment within the campaign “Artists for Balkans Rivers”.