Art forum

Poljska u mom srcu

7 dec 7:00pm 2020

Građanski nemiri u Poljskoj, demokratija na ulici

Gost: Natalia Žaba, novinarka