ende

Izazovi našeg doba i težnja ka prosperitetnom društvu

10. decembra

Gradsko pozorište Jazavac, Banja Luka

Možemo li odgovoriti na sve izazove našeg modernog doba? 

  • Moderator
    Haris Pašović

    Režiser, direktor festivala (Bosna i Hercegovina)

  • Panelist
    Danica Purg

    Predsjednica CEEMAN-a i IEDC- Bled škole menadžmenta (Slovenija)