en

Ida Juranić: “Žene su ovisne o društvenim mrežama, a muškarci o pornografiji”

  • 27 nov 9:00pm

Hrvatska psihologinja Ida Juranić govori o kojim sadržajima na internetu su ovisni muškarci, a o kojim žene, kako se izboriti s Internet ovisnošću i kako racionalno koristiti drutvene mreže.