Digitalni Forum

Forum mladih lidera

Hotel Evropa, Sarajevo
6 dec 9:30am 2019

Masterclass: Izazovi savremenog društva – mentor: Dino Mustafić

Brzi razvoj tehnologije, avantura liberalnog kapitalizma, kriza demokratije, klimatske promjene, jačanje ekstremne desnice, terorizam, sve su to veliki izazovi savremenog društva. Da li je to normalna društvena dinamika koja nam se samo čini dramatičnom jer nam je nova, ili je ovo ipak kritično vrijeme za današnji svijet? Šta odlučuje da će neki lider doprinijeti kreiranju boljeg društva ili većeg haosa?

Dino Mustafić je reditelj i profesor, te društveno angažovan intelektualac koji svojim tekstovima, intervjuima i tvitovima doprinosi formiranju javnog mnijenja.

 Masterclass: Sloboda i um – ima li ikakvog smisla društveni angažman? – mentor: Igor Vuk Torbica

Da li umjetnost ili bilo što drugo imaju uticaj na društvo i politiku? Ima li svrhe razmatrati javno društvena pitanja?

Igor Vuk Torbica je jedan od najboljih mladih evropskih reditelja danas. Njegove predstave su umjetnički izuzetno snažne, a društveno angažirane.

Masterclass: Problem identiteta – mentorica: Ana Dević

Razgovor o politici ili politizaciji identiteta. Govoriće se o raskoracima između vjerovanja da je identitet ono šta mi kao pojedin/ci/ke mislimo ili izražavamo o sebi i onih identitetskih markera koji nam se nameću iz: porodice, škole, religijskih institucija, medija, i iz državom dirigiranih formi. Mislimo li da postoji ili da treba postojati sklad između tih identiteta? Raspoznajemo li te raskorake ili ne, i možemo li nešto učiniti da taj jaz premostimo?

Ana Dević je profesorica sociologije koja je predavala na brojnim univerzitetima u U.S.A. i Evropi (Njemačka, Italija, Velika Britanija, Srbija, Turska). Sada radi na univerzitetu KU u Leuvenu.