Digitalni Forum

Forum mladih lidera

Gradsko pozorište Jazavac, Banja Luka
10 dec 1:00pm 2019

Masterclass: Problem identiteta – mentorica: Ana Dević

Razgovor o politici ili politizaciji identiteta. Govoriće se o raskoracima između vjerovanja da je identitet ono šta mi kao pojedin/ci/ke mislimo ili izražavamo o sebi i onih identitetskih markera koji nam se nameću iz: porodice, škole, religijskih institucija, medija, i iz državom dirigiranih formi. Mislimo li da postoji ili da treba postojati sklad između tih identiteta? Raspoznajemo li te raskorake ili ne, i možemo li nešto učiniti da taj jaz premostimo?

Ana Dević je profesorica sociologije koja je predavala na brojnim univerzitetima u U.S.A. i Evropi (Njemačka, Italija, Velika Britanija, Srbija, Turska). Sada radi na univerzitetu KU u Leuvenu.

Masterclass: Razlozi za odlazak, razlozi za ostanak – mentori: Chris Keulemans, Willemijn Lamp

Mnoge mlade i talentirane osobe na Zapadnom Balkanu sanjaju o odlasku. Šta se treba promijeniti da im se omogući da ostanu? Koje instrumente imamo da stvorimo bolje društvo? I ako odu, kako mogu najbolje iskoristiti pruženu priliku?

Keulemans je osnivač i umjetnički direktor tri kulturna centra u Amsterdamu: Perdu, De Balie i De Tolhuistuin. Objavio osam knjiga proze i dokumentarnog žanra te pisao eseje, putopise i izvještaje o ratu, migracijama, filmu, nogometu, teatru, urbanim pitanjima i vizuelnim umjetnostima.

Lamp je suosnivačica i jedna od direktora književnog festivala u Amsterdamu pod nazivom Čitaj moj svijet. Radi i kao slobodna kuratorica, dramaturginja, pozorišna i književna kritičarka te savjetnica za umjetnost.