Forum mladih

Ženski sportovi u Bosni i Hercegovini

6 dec 10:00pm 2020

Gosti: Azra Numanović, sportašica, nogometašica u fudbalskom klubu “SFK 2000 Sarajevo”

Moderatori: Tarik Bičo, Matea Mavrak

 

Nogometašica Azra Numanović govori o stanju ženskog sporta u Bosni i Hercegovini, o (ne-)ravnopravnosti spolova u sportu te o neuravnoteženoj raspodjeli budžetskih sredstava u sportskim manifestacijama i aktivnostima.