ende

Evropa i demokratija: Da li je ovo kraj politike?

6. decembra

Pozorište mladih, Sarajevo

Je li sadašnja situacija u Evropi samo kriza demokratije ili njen kraj? Međunarodna debata o ovom najvažnijem pitanju za Evropu.