en

Evropa i demokratija: Da li je ovo kraj politike?

  • 6 dec 6:00pm
  • Pozorište mladih, Sarajevo

Je li sadašnja situacija u Evropi samo kriza demokratije ili njen kraj? Međunarodna debata o ovom najvažnijem pitanju za Evropu.