Art forum

Dogmatik

Kamerni teatar 55
26 nov 7:45pm 2023

Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dirigent: Rade Radović

Nagrađivani Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajeva obilježio je 20 godina rada pod dirigentskom palicom maestra Radeta Radovića. Dogmatik je glas koji propituje ovozemaljsko materijalno, podcrtavajući vječnost. Pod znalačkim i discipliniranim vodstvom Radeta Radovića, interpretacije hora transcendiraju vrijeme i prostor, u jedinstvenom iskustvu koje dokazuje magičnu neobjašnjivost muzike.

Repertoar:

  • Vilijam Berd: Beata viscera
  • Ženi mironosici, hilandarski napjev, XVIII vijek
  • Viktor Kalinjikov: Slava. Jedinorodni Sine
  • Petar Čajkovski: Prenoćio oblak zlatni
  • Petar Čajkovski: Slavujić
  • Solo: Ekaterina Mihajlova
  • Petar Čajkovski: Bez trenutka i bez vremena
  • Kornelije Stanković: Dostojno jest
  • Ljubica Marić: Dvije narodne
  • Vojislav Simić: Kaleš bre Anđo