Forum mladih

Digitalna transformacija u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije

10 dec 10:00pm 2020

Gost: Samira Nuhanović
Moderatori: Tarik Bičo, Matea Mavrak

Dr. Samira Nuhanović je operativna direktorica Softhouse Balkans, IT kompanije koja je članica grupacije Softhouse Consulting sa sjedištem u Švedskoj. Kroz rad u IT sektoru u BiH, Samira je prije svega fokusirana na razvoj ljudi unutar kompanije te njihovo aktivno integrisanje u menadžment procesa. Prije nego se pridružila Softhouseu, Samira je preko trinaest godina bila aktivna na liderskim pozicijama u vladinom i nevladinom sektoru, uglavnom se fokusirajući na područje obrazovanja, poduzetništva i razvoja talenata mladih ljudi. Nakon završteka dodiplomskih studija političkih nauka na jednom od najboljih univerziteta u Jugoistočnoj Aziji, International Islamic University u Kuala Lumpuru, Samira je magistrirala međunarodne odnose na University of Cambridge u Velikoj Britaniji. U aprilu 2015. godine je odbranila doktorat iz ekonomskih nauka na University of Trento koji je uradila kao dio istraživačkog tima pri Evropskom Institutu za društvene i zadružne biznise u Italiji koji se bavio izučavanjem razvojih kapaciteta društvenih biznisa i zadruga u različitim dijelovima svijeta. Samira je godinama bila dio visokoškolskog sistema u BiH i kao predavač na različitim obrazovnim programima iz oblasti kao što so Komparativna ekonomija, Uvod u ekonomiju i političke nauke. Ono što je uvijek bila oblast interesovanja, a posebno radi rada unutar sistema visokog obrazovanja u BiH, je želja da se premoste granice između disciplina kako bi se studentima dali najbolji mogući alati za razumijevanje trendova u društveno-ekonomskoj zbilji. Nakon godina rada sa studentima i izvan obrazovnih institucija, odlučila se pokrenuti inicijativu koja bi bila fokusirana na razvoj talenata kod mladih tokom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja sa ciljem pravilne karijerne orjentacije. Dobila je podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država i kroz program profesionalnog usavršavanja je 2018. godine provela neko vrijeme u Čikagu radeći za kompaniju koja se bavi pružanjem sličnih usluga za mlade. Po povratku u BiH, a u saradnji sa američkom kompanijom Brainchild Collective, pokreće sličan program u BiH. Program se trenutno odvija kao dio šireg kurikuluma Asocijacije za karijerno savjetovanje ARK koja u partnerstvu sa Brainchild Collective iz Čikaga radi na promovisanju integrisanja socijalno-emocionalne inteligencije u neformalne obrazovne programe. Samira se i dalje aktivno bavi istraživanjem u oblastima društvene ekonomije, organizacijskih promjena, i ljudskih resursa. Autorica je brojnih naučnih članaka te je objavljivala u publikacijama poput Oxford Handbook of Mutual, Cooperative and Co-owned Businesses.