ende

Demokratija: Ideal? Opcija? Problem?

6. decembra

Pozorište mladih, Sarajevo

Georges Papandreou, bivši premijer Grčke, govori o demokratiji iz perspektive grada-države koja je izmislila demokratiju. Zašto nam je demokratija danas potrebna više nego ikad?