ende

Damir Avdić

5. decembra

Sarajevski ratni teatar, Sarajevo

Najoriginalniji i najprovokativniji muzičar Balkana.

Muzičar: Damir Avdić (vokal) Autor aranžmana: Damir Avdić

East West Centar u koprodukciji sa JazzFest Sarajevo