ende

Čemu politika?

30. novembra

Klub 1, Sarajevo

Nova i sjajna generacija bosanskohercegovačkih političkih mislilaca diskutiraju o tome da li nam je politika više uopšte potrebna?