UČEŠĆE NA FORUMU MLADIH LIDERA

Svi kandidati za učešće u Forumu mladih lidera potrebno je da popune prijavni obrazac, kao i da potpišu izjavu o učešću.

Sarajevo: 5.–8. decembar 2019.
Mostar: 9. decembar 2019.
Banja Luka: 10. decembar 2019.
    Prijavljujem se za učešće na Forumu mladih lidera u: