Mark Pleško

Predsjednik Cosylab-a (Slovenija)

Blaž Brodnjak

Predsjednik Uprave NLB

Ida Juranić

Psihologinja

Aleksandar Trifunović

Novinar (BiH)

Filip Grujić

Pisac i dramaturg (Srbija)

Marija Granić

Psihologinja (Hrvatska)

Nebojša Vukanović

Političar (BiH)

Boris Isaković

Glumac (Srbija)

Krešimir Krolo

Sociolog (Hrvatska)

Tena Štivičić

Spisateljica (Srbija)