Adi Softić

Učesnik Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Nejra Gurbeta

Učesnica Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Nedim Čelebić

Učesnik Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Srđan Šukara

Učesnik Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Steliana Nedera

Učesnica Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Samira Nuhanović

Učesnica Foruma mladih, operativna direktorica Softhouse Balkans (Bosna i Hercegovina)

Toni Prug

Sociokonomist, analitičar (Hrvatska)

Goran Marković

Prodekan za naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Sead Turčalo

Dekan, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (BiH)

Dragan Markovina

Historičar (Hrvatska)