Zoran Erić

Historičar umjetnosti, kustos (Srbija)

Diplomirao na Fakultetu za medije, Bauhaus univerziteta u Vajmaru. Trenutno zaposlen na mjestu šefa Odjeljenja umjetničkih zbirki i izložbi u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu. Bavi se istraživanjem, radionicama i međunarodnim projektima čije su teme razvijene iz dodirnih tačaka urbane geografije, prostorno-kulturološkog diskursa i teorije radikalne demokratije. Od 2005. do 2008. bio član Borda IKT (Međunarodne asocijacije kustosa savremene umjetnosti). Od 2008. do 2010. bio predsjednik sekcije Republike Srbije u okviru Međunarodne asocijacije kritičara AICA. Realizovao brojne kustoske projekte u Austriji, Brazilu, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Norveškoj, Sloveniji, SAD, itd. Objavljuje eseje i tekstove o umjetnosti u različitim međunarodnim časopisima kao što su: Artefact, Umelec, Manifesta Journal; Gazet’art, Praesens, Third Text, A Prior, On Curating, itd.