en

Velibor Mačkić

Ekonomist (Hrvatska)

Docent na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2015. godine. Istraživački mu interesi obuhvaćaju novu političku ekonomiju, analizu konkurentnosti i izbornih ciklusa. Usavršavao se na University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre, Graduate School of Economics Barcelona. Dobitnik je godišnje nagrade Zaklade Marijan Hanžeković za 2013. Savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske.