Toni Prug

Sociokonomist, analitičar (Hrvatska)

Socioekonomist, i analitičar. Istražuje društvene oblike proizvodnji čiji rezultati nisu ili ne moraju biti tržišno alocirani, u kombinaciji sa kritikom mainstream ekonomije i njenih razvojnih modela. Doktorirao je 2014.  na Visokoj školi za biznis i menažment Univerziteta “Queen Mary” u Londonu na temi proizvodnje jednakosti, gdje je i diplomirao sociologiju (Goldsmiths). Deset godina jer radio kao softver i mrežni inženjer. Trenutno piše knjigu o internet platformama poput Googlea i Facebooka, s fokusom na specifičnost takvih poslovnih modela te ulogu Free Softvera.