Tomaž Mastnak

Sociolog (Slovenija)

Tomaž Mastnak, slovenski je sociolog, publicist i građanski aktivist. Rođen je 25. oktobra 1953. u Celju. Mastnak je odrastao u Novoj Gorici. Studij je započeo na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, gdje je 1977. diplomirao na Odsjeku za sociologiju. Doktorirao je sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani 1989. godine.

Nakon završetka studija postaje naučni savjetnik i saradnik na Institutu za filozofiju ZRC SAZU te na Evropskom univerzitetskom institutu. Također je postao predavač i istraživač na nekoliko prestižnih univerziteta, kao što su Harvard University, New York University, Cambridge University, Oxford University i American University u Kairu. Također je gostujući istraživač na Univerziteta u Kaliforniji, Irvineu i Univerzitetu Princeton, među ostalima. Godine 2002. dobio je Zlatnu značku za izuzetna postignuća koju dodjeljuje SAZU.

Osamdesetih je bio jedan od glavnih vođa pokreta civilnog društva u Sloveniji. Nakon pada socijalizma zaustavio je aktivističke pokrete.
Autor je i koautor više knjiga koje su prevođene na svjetske jezike.

Na „Sarajevofestu“ Tomaž Mastnak govori na panelu „Digitalna depresija“.