Steliana Nedera

Učesnica Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Diplomirana pravnica. Imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini 2019. godine. Stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji na Kosovu i u Kazahstanu. Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija.