Srđan Šukara

Učesnik Foruma mladih (Bosna i Hercegovina)

Direktor marketinga u JSGuru.
Tema: “Mladi poduzetnici u Bosni i Hercegovini”