Srđan Blagovčanin

Direktor UO Transparency International BiH (Bosna i Hercegovina)

Predsjedavajući UO Transparency International u BiH specijalista je u oblastima javnih politika, vladavine prava, dobrog upravljanja i antikorupcijskim reformama, politikama i zakonodavstvu. Autor je više studija i analiza koje su objavili Univerzitet John Hopkins, Visoka škola za napredne međunarodne studije, Centar za transatlantske odnose (CTR), Friedrich Ebert Stiftung. Živi u Sarajevu.