Sead Turčalo

Dekan, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (BiH)

Dekan i profesor na Odsjeku sigurnosnih i mirovnih studija. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2014. godine.Gostujuća predavanja je držao na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu. Potpredsjednik nevladine organizacije Atlantska Inicijativa. Angažiran je kao konsultant niza domaćih i međunarodnih organizacija poput OSCE, IOM (Međunarodna organizacija za migracije), IRI (Međunarodni republikanski institut), Uprave za vanjske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini itd. Angažiran je kao recenzent projekata Nizozemskog savjeta za nauku.