Samira Nuhanović

Učesnica Foruma mladih, operativna direktorica Softhouse Balkans (Bosna i Hercegovina)

Doktor nauka. Operativna direktorica Softhouse Balkans, IT kompanije koja je članica grupacije Softhouse Consulting sa sjedištem u Švedskoj. Na Forumu mladih govori na temu “Digitalna transformacija u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije”.