Romeo Castellucci

Reditelj

Romeo Castellucci (rođen 4. avgusta 1960.) je italijanski pozorišni reditelj, dramaturg, umetnik i dizajner. Od 1980-ih je dio evropske pozorišne avangarde.

Diplomirao je slikarstvo i scenski dizajn na Accademia di Belle Arti di Bologna. 1981. godine, zajedno sa Claudiom Castellucci i Chiarom Guidi, osnovao je Socìetas Raffaello Sanzio.

Od tada je producirao brojne predstave kao autor, režiser i dizajner scenografije, rasvjete, zvuka i kostima. Njegovi radovi, koji kombinuju više umetnosti za postizanje holističkog efekta, predstavljeni su u više od 50 zemalja. Castelluccijeve dramske linije osporavaju primat književnosti. Njegov teatar je vizuelna, kompleksna umjetnost bogata vizijom. Razvio je jezik koji je razumljiv na isti način kao što to mogu biti muzika, skulptura, slikarstvo i arhitektura.