Renato Quaglia

Projektni menadžer, direktor festivala (Italija)

Profesor na predmetu Kulturna ekonomija, generalni direktor Fondacije FOQUS, projekta obnove urbanog prostora u Napulju; analitičar OECD-a; menadžer projekta Future Forum of Udine. Bio je direktor pozorišnog festivala u Napulju – Napoli Teatro Festival – u Italiji od 2008. do 2011. godine i direktor Venecijanskog bijenala (teatar, muzika, ples, vizualne umjetnosti, arhitektura) od 1998. do 2007. godine. Također je konsultant za razvojne projekte u regionu južne Italije i međunarodnim organizacijama. Dobitnik je ordena Vitez reda umjetnosti i književnosti Republike Francuske.