Remy Ourdan

Novinar (Francuska)

Novinar i ratni dopisnik Le Mondea. Kao reporter, Remy Ourdan je počeo izvještavati 1992. godine iz Sarajeva pod opsadom i potom izvještavao o sukobima i postkonliktnim situacijama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Ruandi, Kongu, Eritreji, Etiopiji, na Kosovu, Srbiji, Sierra Leoneu, Makedoniji, Izraelu-Palestini, Afganistanu, Iraku, Meksiku, Libiji, Centralnoj Afričkoj Republici… Živio je u Sarajevu i Bagdadu. Također izvještava o poslijeratnim pitanjima, pitanjima ljudskih prava i međunarodnog krivičnog pravosuđa te radi na pitanjima međunarodnog džihada. Remy Ourdan je predsjednik Međunarodne fondacije WARM o savremenim sukobima, sa sjedištem u Sarajevu. Remy Ourdan je autor i koreditelj filma Opsada (2016).