Peter S. Onuf

Historičar (Sjedinjene Američke Države)

Peter S. Onuf američki je historičar i profesor poznat po svojim radovima o američkom predsjedniku Thomasu Jeffersonu i federalizmu. Godine 1989. imenovan je profesorom Memorijalne fondacije Thomasa Jeffersona na Univerzitetu Virginia, te se na toj poziciji zadržao do odlaska u penziju 2012. godine. Njegovi prethodnici na ovoj funkciji bili su Jeffersonovi biografi Dumas Malone i Merrill D. Peterson; naslijedio ga je Alan Taylor. Rođen u Novoj Engleskoj, Onuf je diplomirao na Univerzitetu Johns Hopkins, gdje je radio s eminentnim ranim američkim historičarem Jackom P. Greeneom. Predavao je na Univerzitetu Columbia, Politehničkom institutu Worcester i Southern Methodist Univerzitetu. Godine 2008. vodio je katedru Harold Vyvyan Harmsworth, kao profesor američke historije na Univerzitetu Oxford. Onuf je također bio suvoditelj radijske emisije BackStory. Godine 2014. predavao je besplatni online U-Va. kurs o Thomasu Jeffersonu.

Na Sarajevofestu profesor Onuf govori na panelu „Ko ima pravo na sreću“. Onuf objašnjava koliko je danas relevantna Jeffersonova krilatica o „životu, slobodi i potrazi za srećom“ kao osnovnim ljudskim pravima, šta pravo na sreću znači u današnjem svijetu te koliko nas i dalje oblikuju temeljne ideje očeva Amerike.