Nihad Uk

Političar, pravnik (BiH)

Nihad Uk, sekretar Naše stranke rođen je 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Tokom dugogodišnjeg djelovanja u Našoj stranci, između ostalog, zalagao se za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, posebno kada se radi o njihovom zapošljavanju. U tom kontekstu zalagao se za osnivanje biznis inkubatora, stipendiranje deficitarnih zanimanja kao i formiranje grantova za pokretanje biznisa. Od novembra 2016. je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Na „Sarajevofestu“ Uk učestvuje na panelu „Generacije 91. – 95.“, gdje govori kako je rat utjecao na formiranje njegove ličnosti, stavovima mladih ljudi u Bosni i Hercegovinu, uzrocima stalnih nacionalističkih tenzija i ostrašćenosti u našem društvu te da li vjeruje da mlada generacija može biti faktor promjena i napretka naše zemlje.