Marija Lukić

Aktivistkinja (Srbija)

Ovogodišnja dobitnica nagrade “Osvajanje slobode”, kao i nagrade “Hrabri glas”, povodom Međunarodnog dana demokratije. Diplomirani ekonomista, po struci. Udata, majka dvoje djece.