Luisa Menazzi Moretti

Fotografkinja (Italija)

Rođena u Udinama, Italija. Preselila sa porodicom u Sjedinjene Države kada joj je bilo trinaest godina; obrazovanje stekla u Texasu, prvo na College Station, gdje je pohađala srednju školu a potom u Houstonu, gdje je stekla akademsko obrazovanje. Tokom tih godina, počela njegovati strast prema fotografiji; išla na kurseve i prednost davala štampanju i razvijanju crno-bijelog filma. Potom se vratila u Evropu, stekla zvanje magistra Modernih stranih jezika i književnosti, radila u Londonu i, nakon nekoliko godina, preselila u Italiju. Živjela u Udinama, Bolonji i Rimu, Napulju i Veneciji. Njeni radovi su izlagani u muzejima, javnim i privatnim galerijama, i dio su međunarodnih kolekcija. Kritičari i kustosi, kao što su Denis Curti, Achille Bonito Oliva, Francesco Bonami, Valerio Dehò, Benedetta Donato, Maria Flora Giubilei, Antonio Giusa, bili su kuratori i prezentirali rad ove autorice.