Krešimir Krolo

Sociolog (Hrvatska)

Dr. sc. Krešimir Krolo rođen je 1976. godine u Splitu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u Zadru na dvopredmetnom studiju historije i sociologije diplomirao je 2004. godine, a tokom studija bio je urednik i voditelj više specijalizovanih emisija na lokalnoj radio stanici Domat FM. Godine 2013. stekao je doktorat iz sociologije. Tema njegove doktorske disertacije glasila je „Načini korištenja društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala mladih u Hrvatskoj“. Godine 2016. stječe nastavno-naučno zvanje docenta na Univerzitetu u Zadru, gdje je i trenutno zaposlen. Stručni fokus njegovog rada zasniva se na analizi kulturnih i medijskih dimenzija socijalizacije mladih, te analiza njihove integriranosti u svakodnevni život grada i zajednice. Aktivno se zalaže za autonomiju nezavisnih i kulturnih središta, jačanje participativne demokratije i snaženje mehanizma nadzora predstavničke demokratije te razvoja građanske kulture i društvene odgovornosti kao zaloga za prosperitetnije i održivije institucije i društvo.