Kathrin Deventer

generalni sekretar Evropske festivalske asocijacije

Kathrin Deventer je generalna sekretarka Evropske asocijacije festivala (EFA). Kathrin je suosnivač i član upravnog odbora Evropske kuće za kulturu, inicijative EFA, članica Strateške grupe „Duša za Evropu“, suinicijator i član odbora Festivalske akademije (TFA) i pokrenula je sa EFA-om novi program za umjetničke festivale EFFE – Europa za festivale, Festivale za Evropu uključujući FestivalFinder.eu, EFFEA – Evropski festivalski fond za nove umjetnike, kao i Perform Europe s konzorcijumom partnera pod vodstvom IETM-a.

Bila je članica Odbora za kulturu EU projekta „Novi narativ za Evropu“. Posebno se interesuje za kulturu i njenu ulogu u angažmanu civilnog društva i pitanja vezana za prepoznavanje značaja kulture u društvu. Ona vjeruje u kulturnu Evropu koja proizlazi iz odgovornosti i interakcije između ljudi i organizacija iz svih sektora u društvu.